Αρμοί συστολοδιαστολής

Η EKKAF είναι ο μοναδικός προμηθευτής αρμών συστολοδιαστολής AGOM στην Ελλάδα.

Όλα αυτά τα έτη, έχουμε προμηθεύσει και εγκαταστήσει περισσότερα από 15.000 μέτρα αρμών συστολοδιαστολής γεφυρών διαφόρων τύπων, διαστάσεων, χωρητικότητας φορτίου και ικανότητας μετακίνησης. Οι αρμοί μας έχουν τοποθετηθεί σε όλες τις νέες ελληνικές οδούς, όπως ο νέος αυτοκινητόδρομος Αθηνών-Θεσσαλονίκης, ο αυτοκινητόδρομος Κόρινθος-Πάτρα, ο δρόμος Ε65, ο δυτικός αυτοκινητόδρομος Ιωνίας Οδός, Εγνατία Οδός και αλλού.

Οι ελαστομεταλλικοί αρμοί είναι δομικά στοιχεία που έχουν σχεδιαστεί για να παρέχουν ομαλή μετάβαση του κενού μεταξύ των γειτονικών πλευρών μιας κατασκευής, αλλά και να επιτρέπουν τη σχετική μετακίνηση ή και στροφή των δυο πλευρών εκατέρωθεν του κενού.

Οι κύριοι τύποι αρμών είναι:

  1. Ελαστομεταλλικοί αρμοί συστολοδιαστολής για αυτοκινητόδρομους  και σιδηροδρόμους (AGFLEXJ, AGFLEXBJ, AGWJ, LONGITUDINAL JOINT)
  2. Μεταλλικοί αρμοί  (τύπος AGFJ, cantilever/toothed)
  3. Θαμμένοι αρμοί  (τύπος AGJS)

Μπορούμε να προσφέρουμε σε κάθε Ανάδοχο την καλύτερη δυνατή λύση αρμών, λαμβάνοντας υπόψη το σχεδιασμό, τον ισχύοντα ελληνικό και ευρωπαϊκό κανονισμό καθώς και την εμπειρία μας σε αυτό το θέμα.