Συσκευές Σεισμικής Μόνωσης

Η ΕΚΚΑΦ είναι ο μοναδικός προμηθευτής συσκευών σεισμικής μόνωσης της AGOM στην Ελλάδα.

Για την προμήθεια συσκευών σεισμικής μόνωσης, η ΕΚΚΑΦ συνεργάζεται με την ιταλική εταιρεία AGOM, η οποία τις κατασκευάζει σύμφωνα με το ευρωπαϊκό πρότυπο EN15129.

Για στρατηγικές κατασκευές, όπως νοσοκομεία, σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, αίθουσες ελέγχου και γέφυρες κεντρικών οδικών αξόνων, η λειτουργικότητα μετά από καταστροφικά γεγονότα είναι πρωταρχικός στόχος που πρέπει να διασφαλιστεί πέραν της δομικής ακεραιότητας. Ο σχεδιασμός της σεισμικής μόνωσης, βασίζεται στην έννοια της μείωσης της σεισμικής ενέργειας που μεταφέρεται σε κατασκευές, έχει αποδειχθεί ότι είναι η πιο αποτελεσματική τεχνολογία σχεδιασμού για προστασία από τους σεισμούς. Πράγματι, όχι μόνο η ακεραιότητα της δομής είναι εγγυημένη, αλλά και τα αγαθά μέσα.

Η σεισμική μόνωση μιας κατασκευής επιτυγχάνεται με την τοποθέτηση επαρκών ελαστικών στηριγμάτων σε κατάλληλες θέσεις προκειμένου να αποσυνδεθεί το έδαφος από την ανωδομή επιτρέποντας τις σχετικές μετακινήσεις. Η αρχή της σεισμικής μόνωσης είναι απλή: η ιδέα βασίζεται στο να φύγει η ιδιοπερίοδος ταλάντωσης της κατασκευής από τις χαμηλές ιδιοσυχνότητες (συνήθως κυμαίνονται από 0,3 έως 1 δευτερόλεπτο για μια πακτωμένη βάση) τη στιγμή που η επιτάχυνση του εδάφους που προσφέρεται για μεγαλύτερες περιόδους (2-3 δευτερόλεπτα) είναι πολύ μειωμένη. Πρόσθετη μείωση της επιτάχυνσης μπορεί να επιτευχθεί προσθέτοντας ικανότητα απόσβεσης στους αποσβεστήρες (ενεργειακή απόσβεση).

Οι κυριότεροι τύποι εφεδράνων σεισμικής μόνωσης είναι: